Yxe Herrgårds verksamhet vilar på en miljöterapeutisk grund med kognitiva behandlingsinslag

 

Hög medicinsk och psykiatrisk vårdkvalité:

 • Vår medicinska specialist följer upp de boende vid ankomsten och sedan vid behov avseende deras somatiska tillstånd genom hälsokontroller.

 

 • Vår psykiater följer upp de boende med avseende på deras psykiatriska tillstånd. Dessa kan bestå av ångest-, depression-, beroendesymtomatologi, personlighetsstörningar och psykossjukdomar. Tillstånden utreds med hjälp av vedertagna psykometriska instrument och medicineras vid behov.
  Denna medicinska uppföljning/utredning präglas av respekt för den enskilda individen och dennes speciella problematik.

 

 • Våra psykologer erbjuder den boende test av kognitiva funktioner, demens- och personlighetsutredningar samt neuropsykologiska utredningar och enskilda samtal.

 

 • Våra psykoterapeuter erbjuder kognitiv psykoterapi.

 

 • Vår arbetserapeut erbjuder ADL-skattningar och ADL-träning.

Behandlingsformer som erbjuds:

 • MI - Motiverande intervju
 • Återfallsprevention
 • CRA - Community reinforcement approach
 • Kognitiv psykoterapi
 • ASI - Addiction Severity Index
 • Cogmed - Arbetsminnesträning
 • Steg för steg - Ett självständigt liv
 • Enskilda psykologsamtal
 • Kontaktmannaskap

 

Gunilla Willenfors, VD och leg. psykoterapeut, Margareta Nilander, föreståndare och distriktssköterska.

Krister Smårs, leg. läkare specialist i allmän medicin.

Dan Gothefors, psykiater

Leg. psykolog Lars Mogren.