Lars-Olof Olsson, Gun-Britt Olsson, Gunilla Willenfors, Marie-Christine Näf.

Välkommen till Yxe Herrgård

 

Vi har bedrivit privat vårdverksamhet i familjen sedan 1966.

Yxe Herrgård startades 1984 och är godkänt av IVO med 25 platser för psykiskt funktionshindrade samt 25 platser för personer med missbruksproblematik. Vi har träningsboenden i egna villor och lägenheter centralt i Nora och Lindesberg. Vi har även 22 platser i gruppbostäder i Lindesberg för LSS, personkrets 1 och 3, med eget dagcenter.

 

På Yxe erbjuder vi vård och behandling efter ett individuellt kognitivt förhållningssätt vilket innebär att den boende erhåller hjälp att förstå och uttrycka, kanske förändra, känslor, tankar och beteende.

 

Vi som arbetar här är; läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, psykologer, psykoterapeuter, beteendevetare, behandlingsassistenter, skötare m.fl. alla har bred erfarenhet och kompetens inom sina områden. Yxe har dygnet runt bemanning i alla boenden. Jour är sjuksköterska och läkare.

 

På Yxe erbjuds behandlingar, utredningar, medicinkonsultation, rekreation,

samtalsterapier med olika inriktning, ADL- och social träning, individuellt anpassad sysselsättning, boende i olika steg etc. Vi har ett brett utbud av kursverksamhet samt resor och utflykter.

 

I företagsgruppen ingår även Christinagården i centrala Lindesberg där vi har 42 platser med HVB-tillstånd.

 

 

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM

 

 

 

 

 

 

YXE HERRGÅRD 109

711 91 LINDESBERG

 

Telefon: 0581-210 25

Telefax: 0581-210 26

 

E-post:

personal@yxe-herrgard.se

 

 

 

 

 

Yxe Herrgård och Christinagården  har sedan 2001 infört ett samordnat Kvalitet - och miljöledningssystem i verksamheten

Senast uppdatering refererar till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 integrerat med Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2008:15 samt tillämpbara delar av Ledningssystem för kvalitet SS-EN ISO 9001:2015 Miljöledningssystem SS-EN ISO 14001:2015.

 

 Företagen har högsta kreditvärdighet enligt UC och AAA.