FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM

 

 

 

 

 

 

YXE HERRGÅRD 109

711 91 LINDESBERG

 

Telefon: 0581-210 25

Telefax: 0581-210 26

 

E-post:

personal@yxe-herrgard.se

 

 

 

 

 

Yxe Herrgård och Christinagården  har sedan 2001 infört ett samordnat Kvalitet - och miljöledningssystem i verksamheten

Senast uppdatering refererar till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 integrerat med Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2008:15 samt tillämpbara delar av Ledningssystem för kvalitet SS-EN ISO 9001:2015 Miljöledningssystem SS-EN ISO 14001:2015.

 

 Företagen har högsta kreditvärdighet enligt UC och AAA.

Våra träningsboenden

i centrala Nora och Lindesberg

 

På Yxe har vi utslussning i fyra olika steg, samt eftervård.

 

Våra utslussningslägenheter ligger centralt i Nora och Lindesberg, ca 8 km från Yxe. Personal finns tillgänglig dygnet runt.